Tregje Shërbimesh
Hetim në tregun me pakicë të shërbimeve të telefonisë së lëvizshme
01.08.2017
Hapja e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare.