Tregje Shërbimesh
Hapja e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.
20.10.2017
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 477, datë 12.10.2017, në mbledhjen e tij, vendosi të vazhdojë procedurën e hetimit të thelluar në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.

Për më shumë informacion ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.