Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë
04.04.2019
Në datën 01.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 606 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë.”

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.