Tregje Shërbimesh
Njoftim për media
28.01.2019
Komisioni i Konkurrencës, në lidhje me vendimin nr. 12, datë 14.12.2018, të Asamblesë Kombëtare të Urdhërit të Stomatologut, “Për miratimin e listës së çmimeve dysheme për shërbimin stomatologjik”, mori vendime si më poshtë: