Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK
18.01.2019
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 582, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK"

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.