Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V.
18.01.2019
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 581, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V."

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.