Tregje Shërbimesh
Hetim në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkim të mallrave rifuxho
01.08.2017
Hapja e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkim dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.