Përqendrime
Autorizimi i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të ndërmarrjes së përbashkët “AIR ALBANIA” SHPK nga “Albcontrol” SHA, “MDN Investment” SHPK dhe “Turk Hava Yollari” AO
27.09.2018
Autorizim i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të INTELLIGENT APPS GMBH, nga HNH GROUP LTD tek DAIMLER MOBILITY SERVICES GMBH
11.05.2018
nga