Tryeza të rrumbullakta
Të premten më datë 23.11.2018 Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me Prefekturën e Beratit, organizoi në ambientet e Prefekturës seminarin me temë: “Konkurrenca në funksion të zhvillimit ekonomik”. Synimi i ...
Të premten më datë 16.11.2018, Autoriteti i Konkurrencës zhvilloi seminarin me temë: “Konkurrenca në funksion të zhvillimit ekonomik” në ambientet e Universitetit Fan S. Noli, në qytetin e Korçës.
Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës dhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës organizuan seminarin me temë “Konkurrenca në funksion të zhvillimit rajonal Shqipëri Kosovë”, me qëllim sensibilizimin e bizneseve me rregullat e konkurrencës në funksion të një tregu ekonomik rajonal të ...