Forum
Fjala e Kryetarit të Kuvendit, SH.T.Z. Gramoz Ruçi, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana
Fjala e Z. Besnik Dervishi, Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana Të nderuar ...
Fjala e Z. Gjergj Buxhuku, Administrator i Përgjithshëm i Konfederatës së Industrive të Shqipërisë, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana
Prezantimi i Z. Ilir Zela, Kryetar i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni ...
Fjala e Z. Krenar Loloçi, përfaqësues i Studios Ligjore “Loloçi”, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana