English Shqip
 
 
Aktivitete >> Ndërkombëtare
Autoriteti i Konkurrencës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës së Bullgarisë.
Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Lindita Milo (Lati) dhe kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës së Republikës së Bullgarisë, Z. Petko Nikolov, nënshkruan një marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi në prani të Komisionerëve të Autoriteteve përkatëse, në Sofie të Bullgarisë.
Sipas kësaj marrëveshjeje, palët do të bashkëpunojnë për përmirësimin e akteve ligjore në fushën e mbrojtjes së konkurrencës duke shkëmbyer praktikat më të mira si dhe përvojën europiane.
Të dy këto institucione, gjithashtu do të shkëmbejnë informacione dhe ekspertizë për hetimin e çështjeve të ndryshme, si dhe do të ndërtojnë së bashku, një bazë të dhënash e literature në fushën e konkurrencës.
Kjo marrëveshje do të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e punës të të dy institucioneve, por edhe në përgjithësi në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve mike.
Marrëveshja e bashkëpunimit me Bullgarinë është marrëveshja e tretë e dyanshme e nënshkruar nga Autoriteti i Konkurrencës me institucionet homologe. Gjatë dy viteve të kaluara janë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me autoritetet greke dhe maqedonase për mbrojtjen e konkurrencës.


29.05.2008
 
 
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër