English Shqip
 
 
Aktivitete >> Kombëtare
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Zyres per Mbrojtjen e Qytetareve.
Në daten18.05.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis:
18.05.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe METE
Në daten 7.05.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis
07.05.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.
Në daten 23.01.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis
23.01.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Entit Rregullator te Energjitikes.
Në daten 17.01.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis:
17.01.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe KKRT.
Në datën 05.12.06 mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Këshillit Kombëtar te Radios dhe Televizionit u nënshkrua nje memorandum mirëkuptimi për përcaktimin e fushave dhe mënyrave të bashkëpunimit për vendosjen dhe garantimin e ...
05.12.2006 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër