English Shqip
 
 
Aktivitete >> Kombëtare
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Zyres per Mbrojtjen e Qytetareve.
Në daten18.05.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis:
18.05.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe METE
Në daten 7.05.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis
07.05.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.
Në daten 23.01.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis
23.01.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Entit Rregullator te Energjitikes.
Në daten 17.01.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis:
17.01.2007 • lexo më tepër
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe KKRT.
Në datën 05.12.06 mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Këshillit Kombëtar te Radios dhe Televizionit u nënshkrua nje memorandum mirëkuptimi për përcaktimin e fushave dhe mënyrave të bashkëpunimit për vendosjen dhe garantimin e ...
05.12.2006 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër