Organigrama e Autoritetit

 • Kryetari i Komisionit

 • Kabineti i Kryetarit të Komisionit

 • Komisioni

 • Sekretari i Përgjithshëm

 • Drejtoria e Mbikqyrjes së Tregjeve Prodhuese

 • Drejtoria e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/ Jo Prodhuese

 • Drejtoria e Analizës dhe Metodologjisë

  • Krye-ekonomisti

 • Drejtoria Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore

 • Drejtoria e Integrimit dhe Komunikimit

 • Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse