Organizimi i Autoritetit

KOMISIONI I KONKURRENCËS

Biografi

Prof. Dr. Juliana Latifi

Kryetare

 juliana.latifi@caa.gov.al

Biografi

Z. Eduard Ypi

Zv. Kryetar

 eduard.ypi@caa.gov.al

Biografi

Dr. Leida Matja

Komisionere

 leida.matja@caa.gov.al

Biografi

Znj. Adriana Berberi

Komisionere

 adriana.berberi@caa.gov.al

Biografi

Z. Helidon Bushati

Komisioner

 helidon.bushati@caa.gov.al

KABINETI I KRYETARIT TË KOMISIONIT

 

Z. Indrit Reka

Drejtor

 indrit.reka@caa.gov.al

 

Z. Thomas Koleka

Këshilltar

 thomas.koleka@caa.gov.al

 

Znj. Ruela Çashku

Sekretare

 ruela.cashku@caa.gov.al

SEKRETARIATI

 

Znj. Diana Dervishi

Sekretare e Përgjithshme

 diana.dervishi@caa.gov.al

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese

 

Znj. Mimoza Kodhelaj

Drejtoreshë

 mimoza.kodhelaj@caa.gov.al

 

Znj. Ada Hasantaraj

Inspektore

 ada.hasantaraj@caa.gov.al

 

Znj. Albana Dibra

Inspektore

 albana.dibra@caa.gov.al

 

Z. Oltion Nano

Inspektor

 oltion.nano@caa.gov.al

 

Z. Niku Meko

Inspektor

 niku.meko@caa.gov.al

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit / JoProdhuese

 

 

 

Znj. Meliha Aleti

Inspektore

 meliha.aleti@caa.gov.al

 

Z. Fadil Kadriu

Inspektor

 fadil.kadriu@caa.gov.al

 

Znj. Diana Bardhi

Inspektore

 diana.bardhi@caa.gov.al

 

Znj. Anisa Buxheli

Inspektore

 anisa.buxheli@caa.gov.al

 

Znj. Rashel Pengili

Inspektore

 rashel.pengili@caa.gov.al

Drejtoria e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve

 

Znj. Dhurata Skënderi

Drejtoreshë

 dhurata.skenderi@caa.gov.al

 

Znj. Gerta Rama

Inspektore

 gerta.rama@caa.gov.al

 

Znj. Anda Nelaj

Inspektore

 anda.nelaj@caa.gov.al

 

Z. Piro Dhima

Inspektor TIK

 piro.dhima@caa.gov.al

 

Znj. Edlira Gjonaj

Inspektore

 edlira.gjonaj@caa.gov.al

Drejtoria Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore

 

 

 

Znj. Daniela Laze

Inspektore

 daniela.laze@caa.gov.al

 

Z. Erjon Pipiko

Inspektor

 erjon.pipiko@caa.gov.al

 

Znj. Miklovana Ymerali

Inspektore

 miklovana.ymerali@caa.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Komunikimit

 

Znj. Ola Daka

Drejtoreshë

 ola.daka@caa.gov.al

 

Znj. Paola Gjika

Specialiste

 paola.gjika@caa.gov.al

 

Znj. Vanina Vongli

Specialiste

 vanina.vongli@caa.gov.al

 

Znj. Anna Maria Monçe

Specialiste

 anamaria.monce@caa.gov.al

 

Znj. Arizana Progni

Specialiste

 arizana.progni@caa.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

 

Znj. Vitori Kristo

Drejtoreshë

 vitori.kristo@caa.gov.al

 

Znj. Esmeralda Arizaj

Specialiste Finance dhe Buxheti

 esmeralda.arizaj@caa.gov.al

 

Znj. Alma Verri

Specialiste Protokolli dhe Arkive

 alma.verri@caa.gov.al

 

Z. Gentian Doga

Shofer

 

 

Znj. Hatixhe Meta

Punonjëse Pastrimi