English Shqip
 
 
Organizimi/Struktura
Komisioni i AK: Komisioni i Konkurrencës është i ngarkuar me ligj për hartimin e politikës kombëtare të konkurrencës, e cila synon të nxisi konkurrencën, duke siguruar rritjen e eficiensës së tregjeve, si dhe minimizimin e efekteve keqshpërndarëse së burimeve për ushtrimin e fuqisë së tregut.

Organigrama

Komisioni i Konkurrencës

Kryetar:     Prof. Dr. Juliana LATIFI

Tel: +3554 255692
Fax: +355 4 23 44 97
e-mail: juliana.latifi@caa.gov.al


Komisioner:       As. Prof. Iva ZAJMI

Tel:+3554 234504 / ext 229
e-mail: iva.zajmi@caa.gov.al


Komisioner:      Z. Koço BROKA

Tel: +3554 23504 / ext 205
e-mail: koco.broka@caa.gov.al


Komisioner:      Z. Eduard YPI

Tel: +3554 23504 / ext 204
e-mail: eduard.ypi@caa.gov.al


Komisioner:     Dr. Leida MATJA

Tel: +3554 23504 / ext 208
e-mail: leida.matja@caa.gov.al

Kabineti i Kryetarit të Komisionit të Konkurrencës

Këshilltar në Kabinet:      Znj. Jonida Koçi

Tel: +3554234504/ext 203
e-mail: jonida.koci@caa.gov.al

Sekretar i Kabinetit:      Znj. Alkida Qirixhiu

Tel: +3554234504/ext 203
e-mail: alkida.qirixhiu@caa.gov.al

Sekretariati

Sekretar i Përgjithshëm:      Znj. Diana Dervishi

Tel: +3554234504/ext 208
e-mail: diana.dervishi@caa.gov.al


Sektori i Analizës dhe Studimeve

Përgjegjës sektori:      Znj. Dhurata Skënderi
Tel: +3554234504/ext 232
e-mail: dhurata.skenderi@caa.gov.al

Specialist:      Znj. Mimoza Kodhelaj
Tel: +3554234504/ext 232
e-mail: mimoza.kodhelaj@caa.gov.al

Specialist:      Znj. Rashel Pengili
Tel: +355234504/ext 232
e-mail: rashel.pengili@caa.gov.alDrejtoria e Mbikëqyrjes dhe Hetimit te Tregjeve

Drejtor:      Z. Pajtim Melani
Tel: +3554234504/ext 229
e-mail: pajtim.melani@caa.gov.al

Sektori i Pozitës Dominuese

Inspektor:      Z. Gazmir Mani
Tel: +3554234504/ext 225
e-mail: gazmir.mani@caa.gov.al


Inspektor:      Znj. Luljeta Sulaj
Tel: +3554234504/ext 225
e-mail: luljeta.sulaj@caa.gov.al

Sektori Anti -Kartel

Inspektor:      Znj. Meliha Aleti
Tel: +3554234504 / ext 225
e-mail: meliha.aleti@caa.gov.al


Inspektor:      Z. Arjol Ago
Tel: +3554234504 / ext 225
e-mail: arjol.ago@caa.gov.al


Inspektor:      Znj. Ada Hasantaraj
Tel: +3554234504/ext 225
e-mail: ada.hasantaraj@caa.gov.al

Inspektor:      Z. Boiken Leka
Tel. +355234504 / ext 218
e-mail: boiken.leka@caa.gov.al

Sektori i Përqëndrimeve

Inspektor:      Znj. Erisela Fejzulla
Tel: +3554234504/ext 226
e-mail: erisela.fejzulla@caa.gov.al


Inspektor:      Znj. Alma Sinanaj
Tel: +3554234504/ext 226
e-mail: alma.sinanaj@caa.gov.al


Inspektor:      Znj. Gerta Rama
Tel: +3554234504/ext 226
e-mail: gerta.rama@caa.gov.al


Inspektor:      Znj. Albana Dibra
Tel: +3554234504/ext 232
e-mail: albana.dibra@caa.gov.al


Drejtoria Juridike, Hetimit dhe Procedurave

Drejtor:      Z. Armand Afezolli
Tel: +3554234504/ext 220
e-mail: armand.afezolli@caa.gov.al

Inspektor:      Znj. Miklovana Ymerali
Tel: +3554234504/ext 221
e-mail: miklovana.ymerali@caa.gov.al

Inspektor:      Z. Denis Demiri
Tel: +3554234504/ext 221
e-mail: denis.demiri@caa.gov.al

Inspektor:      Z. Erjon Pipiko
Tel: +3554234504 / ext 221
e-mail: erjon.pipiko@caa.gov.al

Inspektor:     Znj. Nesa Llapashtica
Tel: +3554234504 / ext 221
e-mail: nesa.llapashtica@caa.gov.al


Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Integrimit Europian

Drejtor:      Znj. Vitori Kristo
Tel: +3554234504 / ext 223
e-mail: vitori.kristo@caa.gov.al

Sektori i Përafrimit Legjislacionit dhe Procedurat

Përgjegjës Sektori:      Znj. Daniela Mehmeti
Tel: +3554234504/ext 218
e-mail: daniela.mehmeti@caa.gov.al

Specialist:    Z. Edon Beci
Tel: +3554234504 / ext 218
e-mail: edon.beci@caa.gov.al

Specialist:     Znj. Edlira Gjonaj
Tel: +3554234504 / ext 218
e-mail: edlira.gjonaj@caa.gov.al

Sektori i Burimeve Njerëzore, Buxhetit, Shërbimeve dhe Dokumentacionit

Përgjegjës sektori:     Z. Fadil Kadriu
Tel: +3554234504 / ext 222
e-mail: fadil.kadriu@caa.gov.al

Specialist:      Znj. Alma Verri
Tel: +3554234504 / ext 201
e-mail: alma.verri@caa.gov.al

Specialist:      Znj. Esmeralda Arizaj
Tel: +3554234504 / ext 201
e-mail: esmeralda.arizaj@caa.gov.al
 
 
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër